TRENER EDUKACJI FRYZJERSKIEJ

5 223,00 

Kategoria:

Opis

Praktyczny warsztat umiejętności trenerskich skierowany do fryzjerów chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń fryzjerskich.

Jak prowadzić z sukcesem szkolenia fryzjerskie?

 W trakcie kursu uczestnik nabywa:

   • umiejętności efektywnej komunikacji z uczestnikiem podczas szkolenia,
   • umiejętność radzenia sobie z obiekcjami uczestników,
   • umiejętność autoprezentacji i budowania kontraktu szkoleniowego,
   • umiejętność motywowania uczestników i efektywnego zarządzania talentami podczas prowadzenia szkolenia,
   • umiejętność planowania pracy podczas szkolenia z uwzględnieniem potrzeb uczestników szkolenia,
   • umiejętność planowania działań marketingowych w tym promowania się w social mediach,

   

  • umiejętność tworzenia skryptów szkoleniowych,
  • umiejętność przeprowadzania ćwiczeń w grupie uczestników.

Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą już szkolenia fryzjerskie jednak chciałyby nabyć umiejętności trenerskich lub dla fryzjerów, którzy chcieliby rozpocząć swoja karierę w sekcji szkoleń.

 

TERMIN SZKOLEŃ 3 ZJAZDY 

21-22.04.2023  1 ZJAZD 

26.-27.05.2024  2 ZJAZD

23-24.06.2024  3 ZJAZD 

AGENDA SZKOLENIA :

I ZJAZD 2 dni

1 dzień

Wprowadzenie do roli trenera:

– przedstawienie celów szkolenia dotyczących roli trenera i umiejętności prowadzenia szkoleń,

 

– omówienie roli trenera w procesie edukacji fryzjerskiej i znaczenie skutecznej komunikacji.

                2 dzień

Planowanie szkoleń:

– omówienie kluczowych kroków w planowaniu szkoleń fryzjerskich,

– przedstawienie różnych możliwości metodycznych (wykład, warsztaty, ćwiczenia praktyczne itp.) i ich odpowiedniego dobierania,

– przykłady skutecznych strategii planowania treści i zadań w szkoleniach fryzjerskich.

            II ZJAZD 2 dni

               1 dzień

Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych:

– omówienie narzędzi i technik do tworzenia materiałów szkoleniowych, obsługi mediów społecznościowych oraz swojego wizerunku w sieci,

– wskazówki dotyczące prezentacji i używania materiałów szkoleniowych w sposób angażujący i efektywny.

              2 dzień

Komunikacja i dynamika grupy:

– przykłady skutecznych technik komunikacji w grupie, takich jak zadawanie pytań, umiejętność słuchania, feedback konstruktywny itp.

– omówienie znaczenia dynamicznej interakcji w grupie podczas szkoleń fryzjerskich,

– praktyczne ćwiczenia dla trenerów edukacji fryzjerskiej w zakresie komunikacji i pracy z grupą.

          III zjazd 2 dni

            1 dzień

Ocena i monitorowanie postępów szkoleniowych:

– przedstawienie różnych metod, narzędzi i technik oceny postępów szkoleniowych uczestników

– wskazówki dotyczące monitorowania i dokumentowania postępów uczestników oraz dostosowania szkolenia do ich indywidualnych potrzeb

– praktyczne ćwiczenia dla trenerów edukacji fryzjerskiej w zakresie oceny i monitorowania postępów szkoleniowych

            2 dzień

Samorozwój i kontynuacja nauki:

– omówienie znaczenia samorozwoju jako trenera i konsekwentnej nauki w branży fryzjerskiej,

– przedstawienie różnych źródeł i narzędzi do kontynuacji nauki i samorozwoju w zakresie fryzjerstwa,

– wskazówki dotyczące tworzenia własnego planu samorozwoju i kontynuacji nauki.

Opis kwalifikacji:

W trakcie szkolenia uczestnik nabędzie kompetencje na poziomie:

Wiedzy: uczestnik posiądzie wiedzę na temat stylów komunikowania się, wpływu przekonań na zachowania i podejmowanie decyzji przez siebie, pracowników i klienta, metod prowadzenia działań marketingowych, zasad profesjonalnego prowadzenia szkoleń zgodnie z wypracowanym stylem.

Umiejętności: prowadzenia rozmowy z uczestnikiem, prowadzącej do realizacji zamierzonych celów, prowadzenia efektywnej rozmowy z uczestnikiem prowadzącej do odpowiedzi na jego faktyczne potrzeby, efektywnego planowania i realizacji działań marketingowych, realizacji szkolenia z zastosowaniem metody zgodnie zaplanowanym skryptem szkolenia, uruchomiania własnej kreatywności w codziennej pracy

Doświadczenie: jak wspierająca jest jasna komunikacja we własnym rozwoju i budowanie relacji, odpowiadanie i zaspokajanie faktycznych potrzeb uczestnika szkolenia, jak wyjść z własnego „pudełka” przekonań i ograniczeń uruchamiając kreatywność wspierającą skuteczne działanie w pracy z uczestnikiem szkolenia.

Kompetencje społeczne: umiejętność budowania trwałych relacji, bycia elastycznym w komunikowaniu własnych potrzeb i zaspokajaniu potrzeb uczestników, współpracowników, klientów.

Certyfikat: każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia: 3 zjazdy po 2 dni -48 godzin

Miejsce szkolenia:  Hair Academy, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 73.

Koszt szkolenia 5 223 zł brutto